Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar kunnen door een kinderfysiotherapeut van Fysio de Hofstraat in Aalten worden behandeld. Bij kinderen kunnen tal van klachten en stoornissen aanleiding zijn voor een behandeling.

Denk bij baby’s bijvoorbeeld aan voorkeurshouding, passiviteit, motorische onrust, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Ook bij chronische luchtwegaandoeningen of veel huilen bij zuigelingen kan kinderfysiotherapie worden toegepast.

Jonge kinderen en basisschoolkinderen kunnen worden behandeld voor onder meer een achterstand in de motoriek, schrijfproblemen, bewegingsangst, houdingsproblemen, overgewicht, hypermobiliteit of te weinig kracht.

Een aparte groep voor behandeling vormen kinderen met een chronische ziekte, spasticiteit en aangeboren en verworven afwijkingen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren.

De kinderfysiotherapeut kan kinderen testen om te kijken of er sprake is van een achterstand in ontwikkeling en bekijkt samen met ouders en kind wat hier het beste aan gedaan kan worden. In het verlengde van de behandeling wordt desgewenst overleg gevoerd met betrokken kinder- of schoolarts en, indien nodig, de onderwijzer van het kind.

Wat is kinderfysiotherapie

Wilt u een afspraak maken? José is onze Therapeut en zal u zo goed mogelijk helpen.


0543 551 005

info@fysiodehofstraat.nl


Stuur een e-mailof bel 0543 551 005